Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
niedziela, 20 maja 2007
Wczoraj, w sobotę, o wschodzie słońca pojawiła się mgła. Z miasta można było zauważyć jej kłęby przewalające się nad rzeką. Jeżeli jest pewność, że dzień będzie słoneczny trzeba się „pozbierać” z aparatami i biec nad rzekę. Dla znającego miasto znalezienie łatwego do fotografowania, ale niestety już „oklepanego” miejsca jest most drogowy na Bugu.

Czy warto było wcześnie wstać dla zrobienia tych obrazków? Zdjęcia zrobiłem wzdłuż ok. 100 metrowego nabrzeża rzeki w rejonie armaty.

 

Zachęcam do wczesnego wstawania i fotografowania. Gmina czeka na fajne zdjęcia do albumu o Wyszkowie.

Wiesław Czapski

  
 

13:54, wieslawcz , FOTO
Link Dodaj komentarz »
sobota, 19 maja 2007

Jeszcze tylko rok i będzie bliżej do Wyszkowa. Jednak ingerencja w środowisko jest duża. Drogowcy budują przejścia dla zwierząt pod nasypami. Po wybraniu kruszywa z kopalni w Skuszewie mamy nową panoramę Wyszkowa. Można zadać pytanie; czy zniszczono nadbużańskie łąki czy będzie ośrodek rekreacji i sportów wodnych?

Wiesław Czapski

  

 

 

środa, 16 maja 2007

Niedawno – przy okazji konkursu na szefa WOK Hutnik  - próbowano ocenić kwalifikacje kandydatów. Niektórzy komentatorzy – na e-stronach „Nowego Wyszkowiaka - wyrażali opinie o działalności M-G Biblioteki kierowanej przez p. Małgorzatę Nasiadko. Opinie – jak zawsze przy dużych emocjach – bardzo rozbieżne.

 

Niech załączone portrety, niektórych osób uczestniczących w ciekawych spotkaniach, zaświadczą o pozycji „biblioteki” na „rynku” kultury w Wyszkowie.

Wiesław Czapski

  
  
 

  

  
  

 

poniedziałek, 14 maja 2007

Napisałem już, może zbyt wiele niedobrego o Wyszkowie. Jednak jak zawsze, to tylko część prawdy. W ostatni piątek w Bibliotece można było inaczej popatrzeć na świat.

Leszek Długosz zaśpiewał. Zaśpiewał dla tych co chcieli usłyszeć kawał dobrej piosenki literackiej. Poezji “rzuconej” do ludzi w sposób najłatwiejszy do przyjęcia, bo w postaci piosenki.

A jak tę poezję “rzucał” LESZEK DŁUGOSZ!!!

O współpracy z ks. Janem Twardowskim przy tworzeniu antologii “Bóg czyta wiersze” mówił także pan Waldemar Smaszcz.

Szkoda, że wielu mieszkańców Wyszkowa zrezygnowało z takich przyjemności.

Czy więc w Wyszkowie może się coś dziać? Może, tylko trzeba chcieć.

Brawo Pani Małgorzato! Brawo!

Wiesław Czapski

Wademar Smaszcz opowiada o współpracy z poetą, ks. Janem Twardowskim.

  

   

Z estrady i widowni ale w duecie.

Mistrz i Małgorzata. Podziękowania za wspaniały koncert.

wtorek, 08 maja 2007

Czytając Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków, znalazłem taki fragment:
„1.5.5.3. Leśny Kompleks promocyjny „Lasy Warszawskie”
Zarządzeniem Nr 22/2005 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2005 r. lasy
południowej, lewobrzeżnej części gminy Wyszków, przynależne do nadleśnictwa Drewnica, weszły w skład
Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „LASY WARSZAWSKIE”. Ustanowiony ww. Zarządzeniem LKP Lasy Warszawskie obejmuje Nadleśnictwo Drewnica, Nadleśnictwo Jabłonna, Nadleśnictwo Celestynów,
Nadleśnictwo Chojnów. LKP Lasy Warszawskie jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym,
edukacyjnym i społecznym. Został ustanowiony w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
ochrony zasobów przyrody w lasach oraz edukacji leśnej społeczeństwa.”

Byłem zaskoczony tą informacją, bo jeszcze w projekcie Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2004 – 2011 możemy przeczytać, że „Na obszarze powiatu wyszkowskiego nie posiadają lokalizacji Leśne Kompleksy Promocyjne.”

Dyrektor Generalny LP w wydanym zarządzeniu zobowiązuje dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie do: opracowania programu gospodarczo – ochronnego „Lasy Warszawskie”, przekazania tego programu wójtom gmin do wiadomości, oraz m.in. nadleśniczemu Nadleśnictwa Drewnica do realizacji.

Próbuję przypomnieć sobie czy dotarła do mnie informacja o utworzeniu LKP ”Lasy Warszawskie”? Nic, zero publicznej informacji. Czy dotarła ta informacja do burmistrza? Wprawdzie zarządzenie mówi obowiązku przekazania opracowanego programu wójtom to może pominięto w rozdzielniku, z powodów tak zapisanej „litery prawa”, burmistrza.

Sądzę, że wielu mieszkańców Wyszkowa z przyjemnością zapozna się z (cytat z Zarządzenia Nr.22/2005);
-oceną rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza z jego walorów przyrodniczych i zagrożeń,
-oceną dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie,
-określenie kierunków działań w celu udostępnienia lasu m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

Panie Burmistrzu. Będę wdzięczny za opublikowanie informacji które powinny być Panu przesłane zgodnie z Zarządzeniem 22/2005 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia  2005 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
Szczytem marzeń będzie gdy przedstawiciel Dyrekcji Regionalnej w Warszawie i nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica przedstawiliby te informacje na spotkaniu z mieszkańcami Wyszkowa.

Wiesław Czapski

  

 

 

22:16, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (2) »
sobota, 05 maja 2007

W pobliżu miasta można znaleźć kilka ?skamielin? z XIX w. Niby młyny napędzane wiatrem a jednak w skorupie koźlaka silniki elektryczne i stare technologie produkcji mąki.
Jeden z tych wiatraków,  już niestety ? od kilku lat ? nieczynny, udało się sfotografować.

Jak widać jest jeszcze w dobrym stanie, lecz nieuchronnie zbliża się jego koniec. Czy znajdzie się ?sponsor? który przygarnie go pod swoje skrzydła?

Pewnie władze i mieszkańcy Wyszkówa uzyskają prawo pierszeństwa. Czy uda się pozostawić ten wiatrak na miejscu goniąc go do innej pracy? Czy zostanie przeniesiony w inne okolice? Właściciel czeka na dobre wieści dla swego podopiecznego.

Wiesław Czapski

   

  

  

  
  

  

  

   

  

zdjęcia wykonali: Radosław Czapski i Wiesław Czapski

piątek, 27 kwietnia 2007

Na prezentacji projektu studium planu przestrzennego zagospodarowania naszej gminy i miasta Wyszków wyraziłem niezadowolenie z powodu braku pomysłu na „przypięcie” miasta do rzeki.
Uważam, że nasza rzeka jest zbyt ładna by pozostawić ją – na terenie miasta – w stanie takim jak obecnie. Myślę tu o uporządkowaniu obecnego jego brzegu a następnie wymyślenie – wspólnym wysiłkiem zarządu miasta i zaangażowanych mieszkańców – rozwiązań architektonicznych zbliżających miasto i rzekę.

 

Pozwalam sobie przedstawić kilka pomysłów  w tej sprawie. Wydają się oczywiste zważywszy, że „krążą” po Wyszkowie od wielu, wielu lat. Na przedstawionych zdjęciach widać nawet, że istniały już nawet pewne rozwiązania, lecz „zgniły”.

1.Rejon „armaty” przy moście drogowym. Idealne miejsce na letnią kawiarenkę. Wspaniały punkt widokowy. Początkowy punkt zwiedzania plebanii z „Na probostwie w Wyszkowie” i kościoła p.w. św. Idziego, dalej żydowskiego cmentarza – pomnika. Przy okazji możliwość obserwacji ptactwa licznie zamieszkującego łąki. Na rzece zarysy istniejącego kiedyś „portu” dla kajaków i łodzi. Miejsce dla wędkowania.

foto Uczestnicy kursu foto w DK Hutnik w Wyszkowie

foto Radosław Czapski

 

 

                                                                                  foto uczestnicy kursu foto

2.Przejście od mostu drogowego do mostu kolejowego na poziomie rzeki. W rejonie LOKu istniejący kiedyś „port” . W LOKu mały kemping dla wodniaków, a przy dobrej reklamie dla turystów zmotoryzowanych.
Wymagane uporządkowanie terenu, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem i walącymi się - w związku z tym – drzewami. Potrzeba ustawienia ławek.

foto uczestnicy kursu foto

3.Przedłużenie ul. KEN w kierunku rzeki. Początek ciągu spacerowego i szlaku rowerowego po łąkach wzdłuż Bugu, obok Pałacu Skarżyńskich do Rybna i Gulczewa.  Na skarpie przy pałacu, „skansen Bugu” z muzeum regionalnym, duży kamping na rzece pływająca przystań. Ostatnia szansa przeniesienia popadających w ruinę starych obiektów budownictwa regionalnego, w tym nieczynnego wiatraka „holendra”. Szansa przypomnienia jak wyglądały „bindugi” jak buduje się „pychówki”. Na to powinny znaleźć się pieniądze. Na takie regionalne działania Europa da pieniądze. W krajach  UE ogląda się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc które są znacznie mniej atrakcyjne niż to co proponują wyszkowscy „zapaleńcy”.

foto uczestnicy kursu foto

foto uczestnicy kursu foto

 

 

 Kto zechce zaproponować więcej i coś innego? Razem może przekonamy do działań naszych „wybrańców” radnych i burmistrza.

Wiesław Czapski


 

 

 

15:05, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
środa, 25 kwietnia 2007

No i w dniu dzisiejszym odbyła się zapowiadana publiczna dyskusja nad studium planu przestrzennego zagospodarowania naszej gminy i miasta.
Dla wyjaśnienia jakiego rodzaju opracowaniem jest Studium  zacytuję kilka akapitów z obowiązującej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z bardzo - momentami emocjonalnej dyskusji - wynika, że wielu dyskutantów chciało uzyskać potrzebne im informacje i przekazać swoje uwagi, jednak niekiedy były to zbyt szczegółowe informacje, nieadekwatne do poziomu ogólności właściwego dla planu przestrzennego zagospodarowania.

Art. 1.
1. Ustawa określa:
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego
i organy administracji rządowej;
2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone
cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
potrzeby osób niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego.

Podane niżej definicje wyjaśniają zakres obowiązywania tego dokumentu.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) „ładzie przestrzennym” - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie
przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne;
2) „zrównoważonym rozwoju” - należy przez to rozumieć rozwój, o którym
mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z
2003 r. Nr 46, poz. 392);
3) „środowisku” - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art.
3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) „interesie publicznym” - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i
działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa
lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

Referujący studium – przedstawiciel wykonawcy opracowania – poinformował o ograniczeniach związanych z kształtowaniem przestrzeni gminy i miasta. Głównymi ograniczeniami są ujęte w Planie Rozwoju Mazowsza z 2004 r.; budowa obwodnicy Wyszkowa (obecnie budowana), planowany park krajobrazowy i przebiegający przez nasz teren ciąg drogi nr 50 i 62.

Z informacji przekazanych przez referującego opracowanie wynika kilka ważnych dla nas informacji:
1.Zakład przerobu odpadów (bo nie „wysypisko śmieci”) potencjalnie może być zlokalizowane w Mostówce (Lucynowie) jak to określano dotychczas, lub w rejonie wsi Łosinno, lub w dzielnicy przemysłowej Wyszkowa (za drukarnią Winkowski).

2.Budownictwo rekreacyjne (dacze) zlokalizowane będzie głównie w rejonie Kamieńczyka, Drogoszewa i Ślubowa. Budownictwo mieszkaniowe  lokalizowane będzie w kierunku Leszczydołu i Kamieńczyka. Niepokojącą jest informacja, że przewiduje się zabudowę na terenach zalewowych, chociaż wprowadza się zakaz budowania tam do momentu wybudowania – mówiąc brutalnie – wałów przeciwpowodziowych. Muszę tutaj wyraźnie powiedzieć: nie jest to najmądrzejszy pomysł. Prędzej czy później woda zmiecie te wały i będzie krzyk, że mamy powodzie, że trzeba stawiać jeszcze większe wały itd. itp. Dzisiaj już nie  wolno tak myśleć. Przecież w Wyszkowie jest pod dostatkiem innych terenów pod budownictwo mieszkaniowe!!!

3.Granice jakie wytyczono dla planowanego parku krajobrazowego zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

4.Konserwator Zabytków wyznaczył w planie ochronę przestrzeni wokół Kościoła p.w. św. Idziego w Wyszkowie, zabytkową zabudowę miejską rynku w Kamieńczyku i charakterystyczną dla ubiegłego wieku zabudowę miejscowości letniskowej jaką jest Rybienko Leśne.

W dyskusji nad przedstawionymi propozycjami zapytałem o sprawę „otwarcia” miasta na rzekę. Był to bowiem wielokrotnie poruszany problem urbanistyczny i architektoniczny. Wydawało się, że ten problem będzie w tym planie mocno zaakcentowany. Niestety został tu „odfajkowany”. Okazuje się dostęp do Bugu – wg referującego – jest od Rybna do kościoła. Tylko, że jest to dostęp „organoleptyczny” dla pieszych. Miejscami możliwe będzie dojście do rzeki ,ale na terenie niezalewowym na skarpie stoją już budynki.
Jaka więc będzie więź miasta z rzeką? Sądzę, że będzie gorzej niż dziś bo ostatnia wolna działka na skarpie, przy „Pałacu Skarżyńskich" została sprzedana pod koniec poprzedniej kadencji rady miasta.
Nie uzyskałem odpowiedzi jak zarząd widzi opisany tu problem. Czyżby prysły marzenia o skansenie, kempingu, przystani wodnej a pozostał tylko jakiś deptak wzdłuż ogrodzeń sprzedanych działek budowlanych? Czy takie tereny dostępne dla wszystkich mieszkańców zostały sprzedane na kilkaset metrów chodnika?
 Protestuję!

Podobno od najbliższego piątku pojawi się w internecie na stronie miasta i gminy www.wyszkow.pl  pełna wersja studium. Mam nadzieję, że przekazane tutaj informacje będą zweryfikowane przez czytających te sprawozdanie, jeżeli przekazałem je niezbyt precyzyjnie.

Mam nadzieję, że mamy – czytający te informacje i autor tej relacji -  kolejny materiał do przemyślenia.

Miejsca do pisania swoich uwag i opinii jest na tym blogu pod dostatkiem. Zapraszam do dyskusji.
Może kiedyś Wyszków zachwyci swoim pięknem?


Wiesław Czapski

21:43, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (9) »
sobota, 14 kwietnia 2007

 

Wyszków na zdjęciach wczoraj pokazanych wygląda strasznie. Dla zamazania tych nieestetycznych wrażeń, proponuję popatrzeć na wykonane, w większości, w ubiegłym roku zdjęcia najbliższych okolic Wyszkowa. Wiele tych zdjęć zostało zrobionych w odległości nie większej niż 30 minut jazdy rowerem z centrum miasta.
Zachęcam do zwiedzania tych miejsc. Wiosna za chwilę „wybuchnie”.

Wiesław Czapski

 

 

                                                 

 

 

piątek, 13 kwietnia 2007

Minęło już ponad 3 tygodnie od „powieszenia” „Dlaczego Wyszków nie zadziwia....”. Wydawało się, że będzie kilku zainteresowanych tym jak czujemy się w naszym(?) mieście. Niestety tylko gafcio2 w komentarzu wyraził swoją opinię o przedstawionym problemie. Przewidując, że trudno będzie „rozruszać” dyskusję, tuż po wstawieniu na blogu pow. tekstu zadzwoniłem do kilku wyszkowskich architektów prosząc ich o zapoznanie się z moją opinią i przedstawienie swojej na ten temat. Sądziłem, że kto jak kto, ale zawodowcy w tej branży  mają coś do powiedzenia. Przecie to oni – ludzie tego zawodu – na wiele lat, a może i stuleci kształtują architekturę tego miasta.

Dlaczego więc jest tak źle? A może się mylę. Może jest wspaniale i miasto trzeba postawić za wzór innym? Nie znajduję przyczyn dla których administracja samorządowa nie może mieć wpływu na estetykę budowanej struktury miasta. Jeżeli rzeczywiście brak tu jest skutecznego prawa, to chyba należy zdefiniować ten problem i wystąpić z inicjatywą o jego zmianę. Pewnie znalazłoby się wielu burmistrzów, którzy przyłączyliby się do takiego wniosku skierowanego do sejmu.
A jak prawo jest OK.? To czy nic nie można zrobić? Pisze w swoim komentarzu gafcio2 : „Ale chciałbym zaapelować do naszych Włodarzy – ludzie obudźcie się, jest dużo do zrobienia. Nikt nie ma patentu na dobre pomysły. Ale nawet wśród Was jest wielu bardzo dobrych organizatorów, a wśród wyszkowskiej społeczności wiele ciekawych pomysłów. Trzeba to tylko dobrze „posklejać”, żeby nie wyszło kolejne „polskie piekiełko” w stylu „Browaru pod Jastrzębiem”. Myślę, że Panowie Jastrzębscy także chętnie wysłuchaliby takich pomysłów, a jeśli uznaliby je za warte realizacji – zostałyby zrealizowane.”

Oczywiście nic nie jest czarno – białe. Bo jak odpowiedzieć na pytanie: Czy nasze jest gorsze od mojego? Czy nasze miasto ma być takie na jakie stać „mnie” -  właściciela takiego czy innego kawałka ziemi – a stać mnie tylko – na tyle ile widać. A widać może być marnie.

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” został wyłożony do publicznej wiadomości. Zważywszy, że miasto będzie budowane, przez kilkanaście najbliższych lat, tak jak zatwierdzą to nasi radni – warto jest spotkać się z autorami projektu i ew. po dyskusji coś w nim zmienić.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 25 kwietnia o godz. 14 w budynku biblioteki miejskiej.

Dla wyjaśnienia, że warto jest zrozumieć dlaczego „jest tak jak jest” proponuję popatrzenia na kilka obrazków z „prawdziwego” Wyszkowa.

Wiesław Czapski

   

   

   

  

 

21:07, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 09 kwietnia 2007

Na budynku starej plebanii kościoła p.w. św. Idziego Opata, wmurowana jest  tablica czcząca pamięć ks. kanonika Mieczkowskiego i wyszkowian uczestniczących w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r.

Tablica została zainstalowana w sierpniu 2005 r. w trakcie uroczystych obchodów 85 rocznicy sławnej bitwy warszawskiej.
Treść tablicy czci pamięć ważnej dla parafii postaci ks. kanonika i wielu uczestników tej wojny. Szkopuł w tym, że słowa wyryte na tej tablicy mogłyby się znaleźć, po odpowiedniej zmianie nazwiska księdza, prawie w każdej parafii w Polsce.
Tymczasem to miejsce jest jedyne. Jakże ważne dla całej Europy!

Jaki byłby efekt gdyby na plebanii zawisła tablica o treści np. takiej?

Z tej plebanii, 16 sierpnia 1920 r. "Na odgłos strzałów, rozlegających się za Bugiem, dr Julian Marchlewski, jego kolega Feliks Dzierżyński, pomazany od stóp do głów krwią ludzką, i szanowny weteran socjalizmu Feliks Kohn - dali drapaka z Wyszkowa." *  Tak skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad światem.
Chwała żołnierzom Wojska Polskiego, bohaterskim obrońcom Warszawy w Wojnie polsko ? bolszewickiej 1920 r.

Mieszkańcy Wyszkowa. 2010 r.

*) Stefan Żeromski "Na probostwie w Wyszkowie"

Z jednej z wielu plebanii na Mazowszu, ta jedna w świadomości wyszkowian i tych co tę tablicę zobaczą w naturze, obejrzą w telewizorze, przeczytają o niej w gazetach i usłyszą w radiu, stanie się miejscem jedynym w Polsce. W tym miejscu będzie można powiedzieć Europie i światu: tu skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad Europą. Dokonała tego Polska, biedna, wyniszczona rozbiorami i wojną światową. A miejscem  które było ostatnim w marszu na Zachód był Wyszków. Bo to żołnierze rosyjscy pod czerwonym sztandarem dotarli do Ossowa i tam zostali pokonani, ale to stąd - politycy gotowi obwieścić światu zwycięstwo komuny - musieli uciekać. To była  klęska ich idei! Tu był prawdziwy ich koniec w tej wojnie!

Sądzę, że administrację samorządową Wyszkowa czeka wielkie zadanie. Tablica o proponowanej, lub podobnej treści powinna zostać wmurowana bardzo szybko.
Jeżeli mamy ambicję promować miasto to jest to niepowtarzalna okazja. Zgłoszona przed kilku laty przez zespół kierowany przez Marka Głowackiego, obecnie przewodniczącego Rady Miasta, inicjatywa utworzenia Muzeum Wojny 1920 r. powinna się zrealizować. Stara plebania to jedynie możliwe miejsce na jego siedzibę.

Budynek ten powinien znaleźć się w rejestrze zabytków (nie figuruje w Rejestrze zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków)
a jego remont  sfinansowany z unijnych środków na renowację takich zabytkowych obiektów tj. Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe"  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 oraz z Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 (Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe).

Jest oczywistym, że bez dobrej woli obecnego właściciela tego obiektu - Diecezji Łomżyńskiej - nie powstanie tu takie muzeum. Nie obejdzie się bez merytorycznej pomocy Ministerstwa Kultury, wojewody i burmistrza.

Wmurowanie tablicy o proponowanej treści może być okazją do zorganizowania uroczystości 90?tej rocznicy Bitwy Warszawskiej i powinny to być uroczystości nie tylko o randze uroczystości centralnych w Polsce ale i o zasięgu europejskim.
Niech wiedzą mieszkańcy Europy co im groziło i kto ich od tego ustrzegł. Przy okazji będzie można przypomnieć, że Mur Berliński nie przewrócił się sam, tylko ludzie w Polsce " tupnęli " a w Berlinie "walnęło".


Wiesław Czapski

Plebania znana z

Plebania znana z wydarzeń opisanych przez Stefana Żeromskiego w "Na probostwie w Wyszkowie".

Kościół pw. św. Idziego Opata od strony rzeki Bug

Koścół pw. św.Idziego Opata od strony rzeki Bug

Na wyszkowskim cmentarzu.

    

Na cmentarzu w Wyszkowie.

Kopia pamiątkowej tablicy w kościele pw. św.Idziego Opata

wtorek, 03 kwietnia 2007

Budowana jest obwodnica Wyszkowa. ?Wyszkowiak? publikuje wiele zdjęć pozwalających zorientować się na jakim terenie i w jaki sposób przebiegają prace.
Ze względu na awanturę o przebieg obwodnicy Augustowa, zamieszczam tu kilka zdjęć pozwalających zorientować się co czeka bagno na Rospudzie. A może budowniczowie mają inne technologie budowy mostu (estakady), takie które nie zniszczą takiego ciekawego obiektu przyrodniczego.

Wiesław Czapski
Tuż za przejazdem w Lycynowie

Tuż za przejazdem kolejowym w Lucynowie obwodnica wchodzi w takie środowisko.

Wiercenie pod "palowanie" na brzegu rzeki Bug.

Głębokie odwierty wykonane taką maszyną są zbrojone a potem zalewane betonem.

Wiertnia w całej okazałości

Wiertnia w całęj okazałości. Czy to wjedzie na bagno na Rospudzie.

Ścina Larsena (?) wykonana dla "suchego" wiercenia

Osuszny teren dla wygodnego wiercenia i budowy konstrukcji mostowych. Czy tak będzie osuszne błoto na Rospudzie?

Wodok na palowanie z przeciwległego brzegu rzeki

Widok z przeciwległego brzegu rzeki na "palowanie" w miejscowości Kółko.

Zbrojenie podpory.

Kosmiczny widok na bagnach? Jaka tam będzie technologia? Może się budowniczowie obwodnicy Augustowa odezwą.

Budowa obwodnicy Wyszkowa w luksusowych warunkach bo nie na bagnach

A jak to będzie na bagnach?

Czy bagno wytrzyma jeżeli wejdą na bagno na Rospudzie