Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
poniedziałek, 09 kwietnia 2007

Na budynku starej plebanii kościoła p.w. św. Idziego Opata, wmurowana jest  tablica czcząca pamięć ks. kanonika Mieczkowskiego i wyszkowian uczestniczących w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r.

Tablica została zainstalowana w sierpniu 2005 r. w trakcie uroczystych obchodów 85 rocznicy sławnej bitwy warszawskiej.
Treść tablicy czci pamięć ważnej dla parafii postaci ks. kanonika i wielu uczestników tej wojny. Szkopuł w tym, że słowa wyryte na tej tablicy mogłyby się znaleźć, po odpowiedniej zmianie nazwiska księdza, prawie w każdej parafii w Polsce.
Tymczasem to miejsce jest jedyne. Jakże ważne dla całej Europy!

Jaki byłby efekt gdyby na plebanii zawisła tablica o treści np. takiej?

Z tej plebanii, 16 sierpnia 1920 r. "Na odgłos strzałów, rozlegających się za Bugiem, dr Julian Marchlewski, jego kolega Feliks Dzierżyński, pomazany od stóp do głów krwią ludzką, i szanowny weteran socjalizmu Feliks Kohn - dali drapaka z Wyszkowa." *  Tak skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad światem.
Chwała żołnierzom Wojska Polskiego, bohaterskim obrońcom Warszawy w Wojnie polsko ? bolszewickiej 1920 r.

Mieszkańcy Wyszkowa. 2010 r.

*) Stefan Żeromski "Na probostwie w Wyszkowie"

Z jednej z wielu plebanii na Mazowszu, ta jedna w świadomości wyszkowian i tych co tę tablicę zobaczą w naturze, obejrzą w telewizorze, przeczytają o niej w gazetach i usłyszą w radiu, stanie się miejscem jedynym w Polsce. W tym miejscu będzie można powiedzieć Europie i światu: tu skończyły się marzenia komunistów o panowaniu nad Europą. Dokonała tego Polska, biedna, wyniszczona rozbiorami i wojną światową. A miejscem  które było ostatnim w marszu na Zachód był Wyszków. Bo to żołnierze rosyjscy pod czerwonym sztandarem dotarli do Ossowa i tam zostali pokonani, ale to stąd - politycy gotowi obwieścić światu zwycięstwo komuny - musieli uciekać. To była  klęska ich idei! Tu był prawdziwy ich koniec w tej wojnie!

Sądzę, że administrację samorządową Wyszkowa czeka wielkie zadanie. Tablica o proponowanej, lub podobnej treści powinna zostać wmurowana bardzo szybko.
Jeżeli mamy ambicję promować miasto to jest to niepowtarzalna okazja. Zgłoszona przed kilku laty przez zespół kierowany przez Marka Głowackiego, obecnie przewodniczącego Rady Miasta, inicjatywa utworzenia Muzeum Wojny 1920 r. powinna się zrealizować. Stara plebania to jedynie możliwe miejsce na jego siedzibę.

Budynek ten powinien znaleźć się w rejestrze zabytków (nie figuruje w Rejestrze zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków)
a jego remont  sfinansowany z unijnych środków na renowację takich zabytkowych obiektów tj. Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe"  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 oraz z Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 (Oś priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe).

Jest oczywistym, że bez dobrej woli obecnego właściciela tego obiektu - Diecezji Łomżyńskiej - nie powstanie tu takie muzeum. Nie obejdzie się bez merytorycznej pomocy Ministerstwa Kultury, wojewody i burmistrza.

Wmurowanie tablicy o proponowanej treści może być okazją do zorganizowania uroczystości 90?tej rocznicy Bitwy Warszawskiej i powinny to być uroczystości nie tylko o randze uroczystości centralnych w Polsce ale i o zasięgu europejskim.
Niech wiedzą mieszkańcy Europy co im groziło i kto ich od tego ustrzegł. Przy okazji będzie można przypomnieć, że Mur Berliński nie przewrócił się sam, tylko ludzie w Polsce " tupnęli " a w Berlinie "walnęło".


Wiesław Czapski

Plebania znana z

Plebania znana z wydarzeń opisanych przez Stefana Żeromskiego w "Na probostwie w Wyszkowie".

Kościół pw. św. Idziego Opata od strony rzeki Bug

Koścół pw. św.Idziego Opata od strony rzeki Bug

Na wyszkowskim cmentarzu.

    

Na cmentarzu w Wyszkowie.

Kopia pamiątkowej tablicy w kościele pw. św.Idziego Opata

wtorek, 03 kwietnia 2007

Budowana jest obwodnica Wyszkowa. ?Wyszkowiak? publikuje wiele zdjęć pozwalających zorientować się na jakim terenie i w jaki sposób przebiegają prace.
Ze względu na awanturę o przebieg obwodnicy Augustowa, zamieszczam tu kilka zdjęć pozwalających zorientować się co czeka bagno na Rospudzie. A może budowniczowie mają inne technologie budowy mostu (estakady), takie które nie zniszczą takiego ciekawego obiektu przyrodniczego.

Wiesław Czapski
Tuż za przejazdem w Lycynowie

Tuż za przejazdem kolejowym w Lucynowie obwodnica wchodzi w takie środowisko.

Wiercenie pod "palowanie" na brzegu rzeki Bug.

Głębokie odwierty wykonane taką maszyną są zbrojone a potem zalewane betonem.

Wiertnia w całej okazałości

Wiertnia w całęj okazałości. Czy to wjedzie na bagno na Rospudzie.

Ścina Larsena (?) wykonana dla "suchego" wiercenia

Osuszny teren dla wygodnego wiercenia i budowy konstrukcji mostowych. Czy tak będzie osuszne błoto na Rospudzie?

Wodok na palowanie z przeciwległego brzegu rzeki

Widok z przeciwległego brzegu rzeki na "palowanie" w miejscowości Kółko.

Zbrojenie podpory.

Kosmiczny widok na bagnach? Jaka tam będzie technologia? Może się budowniczowie obwodnicy Augustowa odezwą.

Budowa obwodnicy Wyszkowa w luksusowych warunkach bo nie na bagnach

A jak to będzie na bagnach?

Czy bagno wytrzyma jeżeli wejdą na bagno na Rospudzie

wtorek, 27 marca 2007

Wyszków leży nad niewątpliwie piękną rzeką Bug.

Kościół p.w. św.Idziego na skarpie.

Rzeka Bug. Widok z mostu drogowego w Wyszkowie

Niejedna wojna dotknęła nasze miasto. Mieszkańcy walczyli i wielu z nich zginęło.

Pamięci zamordowanych przez

Armia Krajowa. Obwód Rajski Ptak.

Urodzony w pobliskiej wsi Głuchy Cyprian Kamil Norwid często bywał u przyjaciół w Wyszkowie. C.K.Norwid.

XIX w. stróźówka przy wejściu do parku.

Kościół p.w. św. Idziego opata. Obok słynna plebania z

Kościół w parafii św. Wojciecha.

21:09, wieslawcz , FOTO
Link Komentarze (4) »
środa, 21 marca 2007

Ostatnio wyszkowska prasa doniosła, że w Wyszkowie w miejscu wyburzanego właśnie browaru ma stanąć pawilon Lidl. Właściciel browaru, po odzyskaniu do niego prawa własności, długo szukał sposobu jego dalszego wykorzystania. W efekcie browar zyskał nowego właściciela i ten zdecydował o jego przeznaczeniu. Będzie kolejny market.
Walka o wejście do Wyszkowa różnych firm z tej branży trwa od lat. Zapowiadane lokalizacje tych obiektów są przedziwne, ale wynikają z posiadanych, przez inicjatorów sprowadzenia do  nas tych firm, działek budowlanych.
W miejscu byłego browaru trwają prace budowlane i już w sierpniu tego roku powstanie, jak podaje w Nowym Wyszkowiaku Pani Elżbieta Szczuka: „...pawilon handlowy europejskiej sieci sklepów średniej wielkości Lidl. Będzie to typowy pawilon, z tym, że, jak powiedział nam J. Jastrzębski, ściana szczytowa od strony ulicy będzie przypominać budynek browaru z przełomu XIX i XX wieku.” W pochodzącym z 1863 r. budynku dawnej słodowni, za kilka miesięcy będzie winiarnia, restauracja (w podziemiach) i perfumeria.

Wielu mieszkańców Wyszkowa zastanawia się jak kształtowana jest urbanistyczna struktura naszego miasta. Panuje powszechna zgoda, że miasto jest brzydkie. Osobiście nie potrafię przypisać istniejącej zabudowy miasta do jakiejkolwiek kategorii opisanej popularną wiedza o urbanistyce. Miasto nie posiada powszechnie spotykanego w tym regionie rynku, żadnej logicznej sieci ulic. Rozrzucone osiedla mieszkaniowe czy ciągi ulic zabudowane są domami jednorodzinnymi, blokami mieszkalnymi, sklepami małymi czy dużymi w sposób chaotyczny.

Na wybudowanie budynku należy uzyskać pozwolenie na budowę a projekt takiej budowli musi spełnić wszystkie wymagania techniczne ustanowione przez prawo. Czy kryteria estetyczne, nie tylko odniesione do pojedynczego obiektu ale i dla całości zabudowy są zdefiniowane? Na konferencji prasowej w dniu 20.03.2007r. z okazji 100 dni burmistrza, na pytanie jednej z dziennikarek jaki wpływ ma urząd burmistrza na architekturę budowanych domów odpowiedział, że żaden. Rozbrajająca szczerość.

Plan przestrzennego zagospodarowania, uchwalony ale nie opracowany przez samorząd, powinien przynajmniej teoretycznie, pokazać przyszły kształt miasta. Plan taki powinien opracować  zespół urbanistów, ludzi wykształconych w tym zawodzie, oczywiście z udziałem mieszkańców miasta. Ostateczna wersja takiego planu powinna być kompromisem między potrzebą zapewnienia dobrego dostępu mieszkańców do sklepów, urzędów, kultury, wypoczynku, sportu a dostępnością terenów do takiej zabudowy.

Jak to jest realizowane w Wyszkowie?  Termin przedstawienia studium planu przestrzennego zagospodarowania, kolejny raz przesunięty jest na „za dwa miesiące”. Dlaczego to tak długo trwa? Czy zleceniobiorca nie potrafi wykonać zlecenia burmistrza czy zmieniają się założenia do tego planu definiowane przez burmistrza ? Czemu nie przygotowano publicznej dyskusji na ten temat? Czy kilka tygodni (od wyłożenia do publicznej wiadomości studium) na przyjmowanie wniosków do jego ewentualnych zmian wystarczy na jego optymalizację pod kątem rozwoju miasta i wygody jego mieszkańców? Czy może będzie to rozgrywanie maksymalizacji zysków właścicieli działek?

Kto może wyjaśnić jak problem architektury miast realizują inni? Słynna jest nowoczesna architektura skandynawska, francuska. W Polsce ogłaszane są konkursy na zabudowę i poszczególne obiekty. Choćby gorąca dyskusja o zabudowie rejonu koło Pałacu Kultury i budowy centrum sztuki współczesnej. A u nas? Prywatna własność jest rzeczą świętą! Na prywatnym terenie w środku miasta, wzdłuż ukształtowanego w sposób naturalny ciągu Nadgórza i „doliny Strugi” powstanie kolejny blaszak z dużym parkingiem. Którędy te auta tam dojadą. Dziś przecież ulice w tamtym rejonie są nieprzejezdne.

Niektórym marzyło się, że w tym miejscu powstanie jakieś centrum kultury, może jakieś małe kino bo „Stare” ma podobno być zamknięte, jakieś butiki – na miarę rodzących się potrzeb mieszkańców „sypialni Warszawy”.

W Wyszkowie pracuje wielu architektów. Czy dadzą się namówić na wyrażenie swojego poglądu o problemie tu postawionym? Jak wygląda ta sprawa w oczach specjalistów spoza Wyszkowa?

Czy długo jeszcze będziemy słyszeć  takie głosy jak ten komentarz internauty ze strony „Nowego Wyszkowiaka”.

Autor: ja_dr
A więc nic ciekawego tam nie powstanie. Ohydny blaszak bo nic ciekawego do 24 sierpnia powstać nie może. Szkoda. Zresztą to było do przewidzenia. Ktoś kto nosi chomąto kulturalne i nie wie co to estetyka nie wybuduje i nie może stworzyć nic ciekawego. A idąc za przykładem starej papierni w Konstancinie można było stworzyć prawdziwe centrum kulturalne. Wykorzystać browarniane piwnice. Wielka szkoda. Potwierdza się, Wyszków to smutne miasto sklepikarzy i transportowców.
 PS. Ciekawe co na to wszystko Towarzystwo Przyjaciół Wyszkowa. Bo chyba jest cos takiego w tym mieście dotkniętym jakąś klątwą badziewia. 

Wiesław Czapski

18:04, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (3) »
poniedziałek, 19 marca 2007

Podobno najładniej wrzosy kwitną w Irlandii i Szkocji. Nieprawda! Najładniej kwitną w Mostówce! Z wydm, aż po horyzont, widać ich łany, poprzetykane płatami zielonej mącznicy lekarskiej. Teren ten, między Mostówką a Lucynowem, w pow. wyszkowskim, jest zaliczony do obszarów NATURA 2000.

Kod obszaru:PLH140015
Gmina i udział powierzchniowy w gminie (%):
- Wyszków 77,2%
- Zabrodzie 22,8%
Powierzchnia (ha):435,2
Udział siedlisk przyrodniczych w powierzchni obszaru (%):
- suche wrzosowiska 25,00
- wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi 52,00

Rośnie tu wiele gatunków storczyków (ochrona ścisła), a mącznica lekarska występuje tu jako jedno z największych skupisk w Polsce.

Wydmy Lucynowsko - Mostowieckie

Wydmy Lucynowsko - Mostowieckie

16:09, wieslawcz , FOTO
Link Komentarze (2) »
czwartek, 15 marca 2007

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Wyszków intensywnie zmienia swoje oblicze. Na przełomie lat 60. i 70. w mieście w obecnym centrum  dominowały duże fragmenty zabudowy wiejskiej, nieliczne niskie bloki mieszkalne stawiano w likwidowanych sadach, a z czwartego piętra takiego bloku nie było widać, aż po horyzont innych zabudowań. Funkcjonowało wiele dużych i mniejszych zakładów pracy. Każdy pracował lub miał znajomego w ?meblach?, POMie, ?geofizyce?, FSO, Hucie, browarze, ?sprężynach?, ?organkach? i chyba jeszcze kilku innych.
Dzisiaj w Wyszkowie dominują firmy handlowe, transportowe, budowlane. Ze starych firm trzyma się HUTA , powstałe na gruzach POMu - POMELe. Wiele starych zakładów znikło z mapy Wyszkowa.

Czy ślad po zlikwidowanych zakładach ma zniknąć? Za kilkadziesiąt lat historycy będą szperać w starych gazetowych zapiskach, archiwach, robić wywiady z ?wiekowymi? pracownikami tych firm.
Może jednak znajdzie się jakaś organizacja, szkoła może wyższa, może kto inny i zechce pozbierać świeże jeszcze informacje o Fabryce Mebli i jej historycznej roli w meblowaniu Polski (tak!), o filii Fabryki Samochodów Osobowych, o browarze i wielu innych mniejszych zlikwidowanych już zakładach?

Czy warto się tym zająć i kto to zrobi?

Wiesław Czapski

Jak wygląda w połowie marca 2007 r. i rok wcześniej były browar przedstawiają załączone zdjęcia.

Wyszkowski browar maj 2006r.

Zabytkowy obiekt wyszkowskiego browaru.

Rozbiórka browaru, marzec 2997r, foto Ela Szczukafoto Ela Szczuka

Rozbiórka browaru, marzec 2007. Foto Ela Szczukafoto Ela Szczuka

Rozbiórka browaru, marzec 2007r. Foto Ela Szczukafoto Ela Szczuka

18:15, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (1) »
środa, 14 marca 2007

Kościół pw św.Idziego w Wyszkowie

Mamy w Wyszkowie kilka tygodników. Skoro każdego tygodnia redakcje drukują kolejne numery, to widocznie czytelników nie brakuje. Niektóre redakcje, w elektronicznych wersjach pism, pozwalają wygadać się „opinii publicznej". Ale czy coś z tego wynika?
Niejednokrotnie człowiek ma ochotę podzielić się swoimi obserwacjami „z życia wziętymi", pokazać co „pstryknął" aparatem fotograficznym. Nie zawsze opinia taka warta jest „zawracania głowy" redakcjom. Może więc "na swoim" i niezależnie od innych łatwiej będzie pogadać. Bo jak informuje, w Plus Minus  w Rzeczpospolitej z 10.03.2007 r., Magdalena Rittenhouse - „Blogosfera zmienia media".
Próbujemy?!
Zapraszam więc na wyszkowski -groch z kapustą!

Wiesław Czapski

18:59, wieslawcz
Link Komentarze (1) »
1 ... 91 , 92 , 93