Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
poniedziałek, 27 sierpnia 2007

Wiele odcinków obwodnicy ma już twardą nawierzchnię. Może obejdzie się więc bez budowania w Mostówce stacji do produkcji mieszanek asfaltowych.

Najwięcej pracy jest oczywiście przy budowie mostu. Jak podaje „Nowy Wyszkowiak" „Przęsło nurtowe mostu na obwodnicy Wyszkowa będzie liczyło aż 136 m długości. Jest budowane w technologii nawisowej, co oznacza, że w nurcie rzeki nie będzie ani jednego filara podtrzymującego konstrukcję. - To obecnie najdłuższe przęsło budowane tą technologią - mówią inżynierowie z konsorcjum Budimex - Dromex, budującego obwodnicę."

Most, a właściwie dwa mosty - po jednym dla każdego kierunku ruchu - o długości 600 m. będą miały dwupasmową jezdnię oraz chodnik dla pieszych i rowerzystów. Budowa mostu ma być ukończona w lipcu 2008r.

W rejonie Turzyna

.

Od szosy łochowskiej w kierunku Warszawy

.

Miedzy szosą łochowską a mostem

.

Do węzła w Lucynowie

.

Od Lucynowa do mostu

.

Most w Turzynie

.

Po lewej stronie rzeki

.

Stawianie przęseł będzie bardzo ciekawe.

.

Prace przygotowawcze

.

Wiadukt w Lucynowie

czwartek, 23 sierpnia 2007

Z "Wyszkowiaka".

"Rozwój gospodarczy i rozbudowa infrastruktury to najważniejsze cele jakie stawiają sobie władze Wyszkowa na najbliższe lata. W ubiegłym tygodniu samorządowcy przedstawili plan działań do 2010r. Wyszków ma się zmienić także wizualnie - powstanie ratusz i architektonicznie wyodrębnione centrum

W planach na tę kadencję władze miasta mają budowę ratusza - to jeden z priorytetów: „Właśnie teraz może się kształtować ostateczny, architektoniczny porządek miasta" - czytamy w przedstawionym dokumencie.
- Chcielibyśmy nadać charakter temu miastu poprzez budowę ratusza i centrum. Już podjęliśmy działania zmierzające do wykupu działek pod budowę ratusza - poinformował Grzegorz Nowosielski.
Gmach wraz z rynkiem ma być zlokalizowany w obszarze ulic: 11-go Listopada, Sowińskiego, Pułtuskiej i Kościuszki. Z kolei centrum miasta będzie zamknięte w kwadracie ulic Kościuszki, Pułtuskiej, Wąskiej, 11-go Listopada i ma mieć ściśle określony wygląd. W nowym planie zagospodarowania przestrzennego władze chcą określić warunki zabudowy narzucając z góry styl elewacji, okien, dachów czy wysokość budynków. Inne miejscowości w Polsce zastosowały już tego typu regulacje.
- Na przykład władze jednej z gmin w Wielkopolsce określiły, że wszystkie dachy mają być zielone - argumentował Piotr Adler.
- Budowa centrum ma swoją funkcję gospodarczą, zwykle wokół ratusza pojawiają się nowe podmioty gospodarcze - podkreślił z kolei Grzegorz Nowosielski.
Władze planują zadbać nie tylko o architektoniczny wygląd miasta".

Kilka definicji.

Lokacja. (za portalem Polska.pl)

Termin związany z osadnictwem średniowiecznym (zwłaszcza w XII-XIV w.), pierwotnie oznaczający założenie nowej osady (miasta bądź wsi), później także przekształcenie już istniejącej poprzez jej regulację przestrzenną lub wyodrębnienie prawne. W sensie przestrzennym lokacja polegała na racjonalnym rozplanowaniu osady wg zasad ukształtowanych w toku ruchów osadniczych na ziemiach między Łabą i Soławą a Odrą. W rozplanowaniu miast stosowano szachownicowy układ ulic, z rynkiem pośrodku i kościołem farnym w jednym z jego rogów; z każdego rogu rynku wychodziły po dwie ulice, w większych miastach również ze środka każdej pierzei rynku; w takich miastach dodawano poza rynkiem jeszcze jeden lub parę placów targowych. Zaplanowaną zwartą zabudowę (pewne odchylenie od schematu spowodowane było lokalnymi warunkami ukształtowania terenu albo istnieniem murowanej zabudowy przedlokacyjnej) otaczały zaplanowane równocześnie, choć realizowane niekiedy o wiele później, mury miejskie.

W sensie prawnym lokacja oznaczała wyjęcie obszaru i ludności wsi spod jurysdykcji i ciężarów prawa polskiego.

Ratusz (niem. Rathaus - dom rady miejskiej) (z Wikipedii)

- reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, siedziba władz miejskich.. W okresie średniowiecza(w XII wieku) pojawiły się ratusze o charakterze budowli obronnych. Były stawiane najczęściej na planie czworoboku i sytuowane w centrum miasta, na rynku lub przy jednej z ważniejszych pierzei. Ważnym elementem ratusza była wieża pełniąca funkcję strażnicy miejskiej. Najważniejszym pomieszczeniem w ratuszu była sala obrad. Było to jednocześnie największe i najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w budynku, umieszczano je na pierwszym piętrze.

W okresie renesansu i baroku ratusze budowano w bardziej ozdobnej formie, architektura była zbliżona do pałacowej

Ratusz, jako budowla monumentalna i reprezentacyjna był znakiem siły i samorządności miasta, wokół niego budowano kramy kupieckie, sukiennice.

Co ciekawe, w Polsce ratuszem nazywa się tylko i wyłącznie budynek zabytkowy, stojący na ówczesnym rynku. Pozostałe budynki spełniające tę funkcję to Urzędy Miasta, nawet jeżeli mieszczą się w zabytkowych budynkach. W Niemczech natomiast, ratuszem nazywa się budynek władz miasta, bez względu na miejsce usytuowania i wiek.

W Polsce często ratusz jako budynek jest określany mianem magistrat.

Komentarz.

Megalomania?  Kiedyś „Ratusz, jako budowla monumentalna i reprezentacyjna był znakiem siły i samorządności miasta, wokół niego budowano kramy kupieckie, sukiennice".

Czy nasi rajcy wzorując się w ten sposób na historii chcą być w awangardzie postępu czy ślepej uliczce niemądrego naśladownictwa historii?

.Nigdy taki ratusz w takim miejscu, jak proponuje się w Wyszkowie,  nie będzie elementem miastotwórczym, nigdy nie będzie zabytkiem takim jak ratusze w starych miastach.

Architektoniczny stan Wyszkowa jest szansą na wybudowanie nowoczesnej struktury miasta. Chyba jego centrum nie musi być konwencjonalnym rynkiem.

Jeżeli budowla ta ma być „znakiem siły i samorządności miasta" to pewnie stać miasto na rozpisanie krajowego konkursu na kształt urbanistyczny miasta w tym także lokalizacji „magistratu".

Zadziwia odwaga decydentów w ocenie własnej wiedzy o urbanistyce. Raz ratusz miał być na rubelplacu, innym razem obok PZU. Ciekawe jakie kryteria określały takie lokalizacje?

W porozumieniu z Izbą Architektów zostanie ogłoszony konkurs na projekt zagospodarowania centrum. Zgodnie z podaną informacją „Gmach wraz z rynkiem ma być zlokalizowany w obszarze ulic: 11-go Listopada, Sowińskiego, Pułtuskiej i Kościuszki". Lokalizacja jest więc ustalona i zrobili to „najznakomitsi architekci" w urzędzie miasta. Przypuszczać należy, że w ogłoszonym konkursie prawdziwi architekci mają zrobić tylko „podkładkę" pod tę decyzję - dorobić elewacje i ławki na chodnikach?

Osobnym tematem jest tempo budowy proponowanego ratusza i zabudowy rynku. Czy spodziewany okres realizacji inwestycji będzie taki jak ten w Leżajsku.

Jak szybko w XIX w. budowano ratusz w Leżajsku podaję za Polska.pl.

Zbudowany na środku rynku ratusz Leżajski spłonął w 1834 r. (zniszczone zostało również archiwum miejskie; uratowano jedynie niewielką liczbę dokumentów). Na tym samym miejscu wzniesiono ceglaną budowlę. Jednak już w 1867 r. zauważono na niej poważne zarysowania grożące zawaleniem. Rada Miejska zdecydowała się rozpocząć prace nad nową siedzibą. W pierwszym kwartale 1869 r. został przygotowany projekt nowej lokalizacji (obok kościoła), projekt techniczny i finansowy. Uroczystość poświęcenia ratusza odbyła się już 29 grudnia tego samego roku. Według wpisu w księdze uchwał rady miejskiej, po poświęceniu gmachu nastąpiło jego przekazanie miastu - symbolem było wręczenie kluczy najstarszemu radnemu, ks. kanonikowi Józefowi Graffowi, przez burmistrza Edwarda Achta, któremu rada w uznaniu zasług nadała honorowe obywatelstwo."

Wnioski.

Niech burmistrz buduje ratusz. Ale pod jednym warunkiem. Uroczyste wejście całego urzędu do nowego budynku ma nastąpić we wrześniu 2008 r. Inaczej nastąpi polityczna dekapitacja podejmujących decyzję.

Jako, że tak szybkie zbudowanie ratusza jest niemożliwe proponuję:

  1. Krajowy konkurs na kształt urbanistyczny Wyszkowa.
  2. Modernizację „magistratu" na istniejącej działce.
  3. Termin realizacji takiej modernizacji do końca 2008r.
  4. Jeżeli brak pieniędzy i pomysłów - nie wdawać się w dzikie przedsięwzięcia tzn. budowania ratusza jako najważniejszej inwestycji miasta na kilka najbliższych lat. Jest jeszcze tyle spraw do załatwienia. Urzędnicy niech sobie stawiają pomniki wtedy, jak pod wpływem ich urzędowania   miasto stanie się bogate.

Wiesław Czapski

12:31, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (1) »
wtorek, 21 sierpnia 2007

„Biegając" codziennie po Wyszkowie, za bieżącymi sprawami przeczytałem przypięty do drzewa plakat informujący o spotkaniach grupy breakdance przy rondzie przy ul. Gen.J.Sowińskiego.

Przez cała wakacje spotkania, 2 i 3 razy w tygodniu?!

Okazuje się, że  coś się dzieje w naszym mieście. Spokojnie, bez rozgłosu, wytrwale.

A oto informacja przekazana przez  Daniela Wachowskiego z grupy TEPESA WWY CREW o odbywających się spotkaniach.

Warsztaty tańca breakdance prowadzone przez grupę TEPESA WWY CREW z Wyszkowa, w ramach projektu - Zakręcone Lato czyli B-BOYING WYSZKÓW 2007. Projekt realizowany ze środków Fundacji J&S Pro Bono Poloniae w ramach programu Aktywna Wiosna.

01 Warsztaty tańca  02 Warsztaty tańca
 03 Warsztaty tańca  03a Warsztaty tańca

.

04 Warsztaty tańca 05 Warsztaty tańca

.

06 Warsztaty tańca 07 Warszaty tańca

.

08 Warsztaty tańca

.

09 Warsztaty tańca

.

10 Warsztaty tańca

.

11 Warsztaty tańca

.

13 Warsztaty tańca

.

14 Warsztaty tańca  

Wiesław Czapski

 

sobota, 18 sierpnia 2007

 

 wczapski@go2.pl

Za Portalem przyrodniczym BOCIAN http://www.bocian.org.pl/

 Najczęściej sadzone są u nas wierzba krucha i wierzba biała. Są to gatunki szybko rosnące, o miękkim, łatwo próchniejącym drewnie. Już w wieku kilkunastu lat od posadzenia możemy uzyskać doskonałe siedlisko dla dzikich zwierząt. Żaden inny krajowy gatunek drzewa nie nadaje się do tego tak dobrze. W wyniku systematycznego ścinania pędów na stałej wysokości, tworzy się charakterystyczna „głowa wierzbowa" - zgrubienie z licznymi dziuplami i szczelinami - zamieszkiwane przez wiele gatunków ptaków. Są to nie tylko dziuplaki, takie jak pospolite sikory, wróble, szpaki, pliszki, ale także coraz rzadsze: dudki, pójdźki, puszczyki czy kraski.

Charakterystyczna „głowa" powstaje na wierzbie w wyniku ogławiania. Ogławianie znane było na polskich ziemiach już w średniowieczu, kiedy to ulistnione pędy wierzbowe ścinano na paszę dla zwierząt. W wielu regionach kraju wierzbowe gałęzie służą jako opał w wiejskich gospodarstwach.

Wierzby  są jak widać nie tylko pożyteczne ale i fotogeniczne.

Kto żyw do sadzenia i ogławiania wierzby. Dzięki temu może dłużej pożyją dudki i kraski.

 

Nad Bugiem w Rybnie Nad Bugiem w Rybnie 2
 W Gulczewie Koniec

 

.

W Kamieńczyku" alt="" width="28" height="30">

.

Wierzby zielone

.

Wierzba z podbiałem  Wierzba nad Bugiem w Rybnie

.

Zimowe klopoty

.

02P1020984

.

Wiosna nad Bugiem

.

wierzba 1  

.

Mróz o zachodzie

.

W Rybnie

Wiesław Czapski

19:57, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (2) »
czwartek, 16 sierpnia 2007

Przed ponad 30 laty przyjechałem do Wyszkowa i na dobre tu „ugrzęzłem". Jeżeli tak to trzeba poznać historię tego miejsca.

Ważnym elementem historii miasta jest obelisk. Karol Ferdynand Waza, biskup płocki zmarł w Wyszkowie i jemu poświęcona jest ta pamiątka.

Okazuje się jednak, że wędruję jakby śladami tego biskupa. Karol Ferdynand Waza był biskupem płockim od roku 1640, wcześniej od 1625 r. był biskupem wrocławskim i księciem nyskim. Tak więc Opole - gdzie mieszkałem przed przyjazdem na Mazowsze - i okolice to strefa wpływów naszego biskupa Karola Ferdynanda.

Na zdjęciach obecny stan obelisku i sfotografowane ok. 10 lat temu dwa elementy drugiego, chyba identycznego, obelisku. Elementy te znajdują się na probostwie w Wyszkowie, dobrze zabezpieczone.

Mam nadzieję, że jak gmina będzie miała więcej pieniędzy w kasie, lub znajdzie się bogaty sponsor to trzeba będzie zrekonstruować ten drugi obelisk. To dopiero będzie atrakcja turystyczna. Jeden obelisk może mieć wiele miast, ale dwa identyczne to już jest warte obejrzenia.

1Obelisk Wazów w Wyszkowie 3 Obelisk Wazów w Wyszkowie
 4 Obelisk Wazów w Wyszkowie 5 Obelisk Wazów w Wyszkowie

2Obelisk Wazów w Wyszkowie

6 Obelisk Wazów w Wyszkowie

.

7Obelisk Wazów w Wyszkowie" alt="" width="28" height="30">.

.9 Elementy drugiego obelisku

.

Elementy drugiego obelisku

.

8 Elementy drugiego obelisku

Wiesław Czapski

20:45, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (3) »

Wczoraj w Wyszkowie uroczystości 87 rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w Rybienku Leśnym przy pomniku pomordowanych tu, w 1920 r. przez sowiecką czrezwyczajkę, Polaków.

Mam nadzieję, że 90 rocznica świętowana będzie, jako centralna uroczystość w Polsce, w Wyszkowie. Stara plebania zasłynęła nieproszoną wizytą niedoszłych "wodzów" republiki polskiej na słynnym "probostwie w Wyszkowie".

Panie Burmistrzu. Już czas szykować te uroczystości!

87 rocznica Bitwy Warszawskiej w Wyszkowie1

 

 87 rocznica Bitwy Warszawskiej w Wyszkowie2

 

 87 rocznica Bitwy Warszawskiej w Wyszkowie5

 

 87 rocznica Bitwy Warszawskiej w Wyszkowie4

 

 

P103091187 rocznica Bitwy Warszawskiej w Wyszkowie 3

Wiesław Czapski

15:29, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 sierpnia 2007

Tylko 150m od gajówki Fidest można zobaczyć takie obrazki. Jednak żeby spokojnie obserwować taki "film" trzeba przebrnąć pokazane mokradła, zasiąść we wcześniej przygotowanej kryjówce, potem to już tylko przez kilka godzin... patrzeć, patrzeć i patrzeć.

Z pewnym niepokojem pokazuję ten teren, bo jak wiadomo jest wielu "poprawiaczy przyrody" i może się okazać, że za chwilę trzeba będzie sadzić tu las sosnowy lub budować jakieś ?drogi ppoż.?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19:07, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (1) »
czwartek, 02 sierpnia 2007

 

wieslawcz@gazeta.pl

 

W ewidencji konserwatora zabytków prowadzonej przez służby burmistrza w Wyszkowie znajduje się taki zapis:Leszczydół Pustki - młyn wodny – budynek drewniany, lata 30-te XX wieku.  

Owszem młyn jest na swoim miejscu, lecz niestety nie wodny lecz na parę wodną.Jego stan jest opłakany.

Kiedyś właścicielem był GS czyli Gminna Spółdzielnia pewnie w Wyszkowie. 

Co robić z takimi obiektami? Może ktoś ma jakiś pomysł? Jak opowiadają miejscowi wokół młyna był wielki ruch, szczególnie w okresie obowiązkowych dostaw, jednej z plag „socjalistycznej gospodarki”.

 Może ktoś zorganizuje tu muzeum właśnie „obowiązkowych dostaw”.

.

.

.

  

.

.

  

.

.

.

.

.

  

.

  

.

Tylko zamek został solidny.

Wiesław Czapski

środa, 01 sierpnia 2007

 

Kilkanaście kilometrów od Wyszkowa, w Barcicach, w pobliżu Somianki został wspaniale odrestaurowany,  wybudowany w 1758 r. kościół pw. św. Stanisława BM. 

Więcej informacji na stronie www.somianka.waw.pl/zabytki.htm 

Zachęcam do jego odwiedzenia. Warto.

.

.

.

.

.

  

.

  

.

Wiesław Czapski