Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
wtorek, 29 maja 2007
Na tak różne odcienie zieleni napatrzeć się można tylko w wiosenne dni w lasach gdzie na podmokłym terenie rosną olsy, a tuż obok wiele gatunków drzew iglastych. Takim siedliskiem są lasy Fidestu w pobliżu Wyszkowa. Na początku maja pomaszerowałem znanymi ścieżkami w ten teren i przedstawiam z tego spaceru kilka zdjęć.

  

 
 

 

 

Jednak, przy okazji tego soaceru uzmysłowiłem sobie, że jeszcze zaledwie kilkanaście lat temu, tu gdzie obecnie można dojechać każdym, nawet luksusowym samochodem osobowym, teren był niedostępny nawet dla wytrawnego turysty. Gospodarka leśna ma swoje prawa. I jedynie tylko dzięki dokumentacji fotograficznej, zapisom świadków, można dzisiaj uzmysłowić młodym ludziom jak niedawno wyglądały te tereny. Jak dzięki takiemu ich ukształtowaniu można było przetrwać ciężkie czasy ostatniej wojny.

W październiku 2004 r. w miejscu istniejącej tu kiedyś, gajówki Giziewiczka, grupa „zapaleńców” z inspiracji Profesora Ludwika Maciąga, postawiła tablicę pamiątkową. Uroczystości odbyły się zgodnie z tradycją. Świadkowie tamtych czasów i tego miejsca, organizacje kombatanckie, harcerze, uczniowie wyszkowskich szkół, wojsko, miejscowi notable, „zwykli” mieszkańcy Wyszkowa i okolicznych miejscowości uczestniczyli w tej ważnej, bo przypominającej prawdziwą historię uroczystości.

 foto E.Szczuka

foto E.Szczuka

foto E.Szczuka

foto E.Szczuka

Minęło kilka „zim” i wiedza o tym miejscu dalej pozostaje „utajniona”. Gdzie jest Giziewiczka, co się tutaj działo, jak wyglądały te tereny pół wieku temu? Czy tu ktoś potrafi trafić? Mieszkańcy Wyszkowa często nie mają pojęcia, że tutaj są takie miejsca.

Czy tak trudno z pozycji urzędu burmistrza czy nadleśnictwa w Drewnicy postawić kilka drogowskazów kierujących do tej tablicy pamiątkowej?

 

Wiesław Czapski

 
12:25, wieslawcz
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 21 maja 2007
Kilka informacji. 

1. Tekst, zawarty na tym blogu, pod tytułem Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie” w wyszkowskich lasach, przesłałem do Burmistrza i Dyrektora RDLP w Warszawie. W wyniku otrzymałem e-mailem następującą odpowiedź:

  Warszawa, dnia 14 maja 2007r. Pan             Wiesław CzapskiSzanowny Panie,

w związku z opublikowanym przez Pana tekstem dotyczącym LKP „Lasy Warszawskie” stwierdzam co następuje:

  1. odnośnie cytowanych przez Pana w „projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2004 – 2011” informacji o braku LKP: - trudno zarzucać autorom tego opracowania, iż pisząc program na lata 2004-2011, a więc zapewne był on pisany w roku 2003, nie umieścili informacji o LKP, skoro został on powołany dopiero w roku 2005, a jak wynika z Pana cytatu „Na obszarze powiatu wyszkowskiego nie posiadają lokalizacji Leśne Kompleksy Promocyjne” - autorzy stwierdzają stan „na gruncie”;
  2. nie zgadzam się z Pana zarzutem, iż mieszkańcy Warszawy nie wiedzą o istnieniu LKP „Lasy Warszawskie” – od czasu jego powstania (rok 2005) ośrodki edukacyjne odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, były na ten temat artykuły prasowe, zaś LKP już po raz drugi miał swoje stanowisko na Polach Mokotowskich w czasie obchodów międzynarodowego Dnia Ziemi;
  3. odnoszę się również krytycznie wobec Pana zarzutu, iż LP nie poinformowały władz i mieszkańców Wyszkowa o założeniach programu gospodarczo – ochronnego. W przypadku bowiem LKP „Lasy Warszawskie” program jest dopiero opracowywany i zostanie upubliczniony po zatwierdzeniu.
Reasumując podzielam Pana zarzut tylko w odniesieniu do uchybienia ze strony Nadleśniczego – mimo, iż nie zobowiązuje go do tego prawo, a zasada „dobrosąsiedztwa”,  że nie poinformował władz samorządowych o utworzeniu LKP „Lasy Warszawskie”. Pozostałe Pańskie argumenty i zarzuty nie znajdują uzasadnienia.Z poważaniem Piotr Lutyk Dyrektor RDLP w Warszawie

Dobrze jest! Po 2 latach od ustanowienia LKP wiemy już, że „program jest dopiero opracowywany i zostanie upubliczniony po zatwierdzeniu „  a pewnie nasz burmistrz też wtedy się dowie, że w gminie ma LKP . Kiedy?

Dla dociekliwych, chcących zrozumieć co się dzieje np. w lasach wokół Fidestu, na terenie LKP proponuję wejście na stronę www.forum.przyroda.org i poczytanie o Fideście.

 

2. Zbliża się termin składania uwag do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszków.  Przesłałem do burmistrza wniosek o zmianę przeznaczenia terenu przy ulicy 3Maja, na skarpie między „Pałacem Skarżyńskich” a przedsiębiorstwem WodBud,  przewidzianego do zagospodarowania jako MU-M (mieszkalno-usługowy miejski) na US (usługi sportu, rekreacji i turystyki). Jeżeli Wyszków kiedyś ma zachwycić swoim pięknem, warto sprawdzić czy obecne Studium daje ku temu warunki.

 3.Jak podaje w ostatnim numerze „Wyszkowiak” www.wyszkowiak.pl Regulacja 30-kilometrowego odcinka rzeki Bug to jedna z obietnic złożonych przez wojewodę Jacka Sasina 9 maja w Wyszkowie podczas spotkania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ma być to sposób na przeciwdziałanie powodzi, która wiosną tego roku spowodowała duże straty w powiecie wyszkowskim i wołomińskim...”. Szykuje się kolejna "awantura" o przyrodę na terenach NATURA 2000. Jak podaje” Wyszkowiak”; „Inną sprawą są bobry, które niszczą zabezpieczenia, wały przeciwpowodziowe. Zwierzęta te zagrażają na przykład mostowi na rzece Fiszor w Małynarzach, podkopując jego konstrukcję”.

Myślę, jeszcze niejeden raz usłyszymy o regulacji Bugu.

Wiesław Czapski

 

P.S. Jak wiemy wiosenne wylewy na Bugu są jak wylewy Nilu w Egipcie. Dają potężną dawkę nawozów dla łąk. Czysty zysk. Chyba, że na tym terenie postawimy domy i będziemy je bronić przed powodzią coraz to większymi tamami. Woda i tak zmiecie wszystko. Po jakie licho budowano na terenie zalewowym?13:53, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (1) »
niedziela, 20 maja 2007
Wczoraj, w sobotę, o wschodzie słońca pojawiła się mgła. Z miasta można było zauważyć jej kłęby przewalające się nad rzeką. Jeżeli jest pewność, że dzień będzie słoneczny trzeba się „pozbierać” z aparatami i biec nad rzekę. Dla znającego miasto znalezienie łatwego do fotografowania, ale niestety już „oklepanego” miejsca jest most drogowy na Bugu.

Czy warto było wcześnie wstać dla zrobienia tych obrazków? Zdjęcia zrobiłem wzdłuż ok. 100 metrowego nabrzeża rzeki w rejonie armaty.

 

Zachęcam do wczesnego wstawania i fotografowania. Gmina czeka na fajne zdjęcia do albumu o Wyszkowie.

Wiesław Czapski

  
 

13:54, wieslawcz , FOTO
Link Dodaj komentarz »
sobota, 19 maja 2007

Jeszcze tylko rok i będzie bliżej do Wyszkowa. Jednak ingerencja w środowisko jest duża. Drogowcy budują przejścia dla zwierząt pod nasypami. Po wybraniu kruszywa z kopalni w Skuszewie mamy nową panoramę Wyszkowa. Można zadać pytanie; czy zniszczono nadbużańskie łąki czy będzie ośrodek rekreacji i sportów wodnych?

Wiesław Czapski

  

 

 

środa, 16 maja 2007

Niedawno – przy okazji konkursu na szefa WOK Hutnik  - próbowano ocenić kwalifikacje kandydatów. Niektórzy komentatorzy – na e-stronach „Nowego Wyszkowiaka - wyrażali opinie o działalności M-G Biblioteki kierowanej przez p. Małgorzatę Nasiadko. Opinie – jak zawsze przy dużych emocjach – bardzo rozbieżne.

 

Niech załączone portrety, niektórych osób uczestniczących w ciekawych spotkaniach, zaświadczą o pozycji „biblioteki” na „rynku” kultury w Wyszkowie.

Wiesław Czapski

  
  
 

  

  
  

 

poniedziałek, 14 maja 2007

Napisałem już, może zbyt wiele niedobrego o Wyszkowie. Jednak jak zawsze, to tylko część prawdy. W ostatni piątek w Bibliotece można było inaczej popatrzeć na świat.

Leszek Długosz zaśpiewał. Zaśpiewał dla tych co chcieli usłyszeć kawał dobrej piosenki literackiej. Poezji “rzuconej” do ludzi w sposób najłatwiejszy do przyjęcia, bo w postaci piosenki.

A jak tę poezję “rzucał” LESZEK DŁUGOSZ!!!

O współpracy z ks. Janem Twardowskim przy tworzeniu antologii “Bóg czyta wiersze” mówił także pan Waldemar Smaszcz.

Szkoda, że wielu mieszkańców Wyszkowa zrezygnowało z takich przyjemności.

Czy więc w Wyszkowie może się coś dziać? Może, tylko trzeba chcieć.

Brawo Pani Małgorzato! Brawo!

Wiesław Czapski

Wademar Smaszcz opowiada o współpracy z poetą, ks. Janem Twardowskim.

  

   

Z estrady i widowni ale w duecie.

Mistrz i Małgorzata. Podziękowania za wspaniały koncert.

wtorek, 08 maja 2007

Czytając Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków, znalazłem taki fragment:
„1.5.5.3. Leśny Kompleks promocyjny „Lasy Warszawskie”
Zarządzeniem Nr 22/2005 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2005 r. lasy
południowej, lewobrzeżnej części gminy Wyszków, przynależne do nadleśnictwa Drewnica, weszły w skład
Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „LASY WARSZAWSKIE”. Ustanowiony ww. Zarządzeniem LKP Lasy Warszawskie obejmuje Nadleśnictwo Drewnica, Nadleśnictwo Jabłonna, Nadleśnictwo Celestynów,
Nadleśnictwo Chojnów. LKP Lasy Warszawskie jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym,
edukacyjnym i społecznym. Został ustanowiony w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
ochrony zasobów przyrody w lasach oraz edukacji leśnej społeczeństwa.”

Byłem zaskoczony tą informacją, bo jeszcze w projekcie Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2004 – 2011 możemy przeczytać, że „Na obszarze powiatu wyszkowskiego nie posiadają lokalizacji Leśne Kompleksy Promocyjne.”

Dyrektor Generalny LP w wydanym zarządzeniu zobowiązuje dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie do: opracowania programu gospodarczo – ochronnego „Lasy Warszawskie”, przekazania tego programu wójtom gmin do wiadomości, oraz m.in. nadleśniczemu Nadleśnictwa Drewnica do realizacji.

Próbuję przypomnieć sobie czy dotarła do mnie informacja o utworzeniu LKP ”Lasy Warszawskie”? Nic, zero publicznej informacji. Czy dotarła ta informacja do burmistrza? Wprawdzie zarządzenie mówi obowiązku przekazania opracowanego programu wójtom to może pominięto w rozdzielniku, z powodów tak zapisanej „litery prawa”, burmistrza.

Sądzę, że wielu mieszkańców Wyszkowa z przyjemnością zapozna się z (cytat z Zarządzenia Nr.22/2005);
-oceną rozpoznania stanu lasu, zwłaszcza z jego walorów przyrodniczych i zagrożeń,
-oceną dotychczasowych kierunków i metod zagospodarowania lasu pod kątem realizacji funkcji lasu: ekologicznych, produkcyjnych i społecznych oraz wskazanie ewentualnych zmian i korekt w tym zakresie,
-określenie kierunków działań w celu udostępnienia lasu m.in. dla potrzeb edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

Panie Burmistrzu. Będę wdzięczny za opublikowanie informacji które powinny być Panu przesłane zgodnie z Zarządzeniem 22/2005 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia  2005 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
Szczytem marzeń będzie gdy przedstawiciel Dyrekcji Regionalnej w Warszawie i nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica przedstawiliby te informacje na spotkaniu z mieszkańcami Wyszkowa.

Wiesław Czapski

  

 

 

22:16, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (2) »
sobota, 05 maja 2007

W pobliżu miasta można znaleźć kilka ?skamielin? z XIX w. Niby młyny napędzane wiatrem a jednak w skorupie koźlaka silniki elektryczne i stare technologie produkcji mąki.
Jeden z tych wiatraków,  już niestety ? od kilku lat ? nieczynny, udało się sfotografować.

Jak widać jest jeszcze w dobrym stanie, lecz nieuchronnie zbliża się jego koniec. Czy znajdzie się ?sponsor? który przygarnie go pod swoje skrzydła?

Pewnie władze i mieszkańcy Wyszkówa uzyskają prawo pierszeństwa. Czy uda się pozostawić ten wiatrak na miejscu goniąc go do innej pracy? Czy zostanie przeniesiony w inne okolice? Właściciel czeka na dobre wieści dla swego podopiecznego.

Wiesław Czapski

   

  

  

  
  

  

  

   

  

zdjęcia wykonali: Radosław Czapski i Wiesław Czapski