Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
środa, 25 marca 2015

02.11.2009 r. na tym blogu pisałem:

W tych dniach obchodzimy rocznicę obalenia [muru berlińskiego].

Na początku lat 70 tych widziałem takie obrazki.

 W dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 w Cecilienhof obradowali uczestnicy konferencji poczdamskiej. A ja, z okien tego pałacyku widziałem MUR, a po autostradzie mknęły kolumny   US Army i CA.

Dobrze, że to już było.

Ale Historia pisze się nieustannie. US Army jest dzisiaj i u nas. Nic dziwnego! Bo przecież „zielone ludziki” znowu, tak jak we wrześniu 1939 r., wyzwalają Ukrainę.

 14 września 2008 r. pisałem tu o rocznicy 17 września 1939 r. Przedstawiłem fragment z ówczesnej gazety CCCP, a w nim:

  „Chwalebna Armia Czerwona walcząc przeszła od Zbrucza po San, z dumą niosąc sztandar kochanej Ojczyzny ponad ziemiami Zachodniej Ukrainy......”

 

Warto przeczytać ten wpis..

..

A dzisiaj w Wyszkowie.

.

.

.

..

18:31, wieslawcz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 19 marca 2015

 W nocy z 17 na 18 marca można było zobaczyć zorzę polarną. Prawdopodobnie była widoczna także w Wyszkowie. Może ktoś to tu widział?

Niektórzy specjaliści sugerowali, że i kolejnej nocy można będzie zobaczyć takie piękne zjawisko.

Wczoraj ok. godz. 19.30 wybrałem się na Pulwy z nadzieją na zorzę. Jaki widok! Niebo, a tam ile gwiazd! Niestety zorza się nie pokazała.

 

Kilka tych zdjęć powinno zachęcić do popatrzenia na takie niebo. Pulwy czekają..

.

.

.

.

.

.

Przeglądając wykonane zdjęcia, zauważyłem jakiś przelatujący obiekt. Dwa zdjęcia wykonane zostały w odstępie 6 sec.

.09:37, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (3) »
wtorek, 17 marca 2015

Dziś piękna, słoneczna pogoda. Od ujścia Bugu do Popowa, na wysepkach na rozlewiskach rzeki wiele wędrownego ptactwa. W powietrzu widać klucze wędrowców.

W rejonie Cupela trwają prace ekip wzmacniających wały. Ciekawym jak to będzie, gdy ruszy bagrowanie Bugu?

.

.

.

.

.

.

/

.

.

.

poniedziałek, 16 marca 2015

...nie wszędzie. Na ostatnio modernizowanej ul. 11 listopada zainstalowano lampy LED. Mocne, jasne światło.

Tymczasem na ul. Gen. J. Sowińskiego – problem. Jadąc wieczorem, gdy świecą już lampy, ale innego już typu, w wielkim trudem można dostrzec pieszych przechodzących na wyznaczonych do tego miejscach. Gdzie tkwi błąd? Trudno się zorientować, ale wielu mówi, że jest źle. I mają rację!

.14:17, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 08 marca 2015

 

Zdecydowałem się na wizytę w Muzeum Narodowym. Zachęcony wykładami Jarosława Górskiego (w MGBibliotece w Wyszkowie) obejrzałem dzieła Olgi Boznańskiej.

Po szkoleniu, na serii wykładów, o polskich artystach malarzach, dobrze „czyta się” zebrane na wystawie portrety.

 Oglądanie wystawionych dzieł pozwoliło mi zaobserwować, jak widzowie kontemplują twórczość Olgi Boznańskiej..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sobota, 07 marca 2015

Wczoraj, na zapowiadanym wcześniej wernisażu, spotkało się wielu gości chcących obejrzeć wykonane przez nas zdjęcia.

Dziękujemy Pani Agnieszce Długołęckiej, reprezentującej Galerię „PeKaP” i „FORMAT” za zorganizowanie wystawy naszych zdjęć.

 Radosław i Wiesław Czapscy

 

Fotoreportaż z wernisażu wykonała pani Elżbieta Szczuka.

Dziękuję..

.

.

.

.

.

.

.

/

.

poniedziałek, 02 marca 2015

W Nowym Wyszkowiaku 8/15 znalazłem informację o udrażnianiu Bugu. Dotarłem do źródła czyli do cytowanego niżej fragmentu informacji  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug
od ujścia do rz. Narew do km 5+000   -   etap I

Numer ogłoszenia: 19486 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie , ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, faks (22) 587 02 02.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug na odcinku od głównego koryta Narwi do km 2+000 (woj. mazowieckie). Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych. Przyczyną tych spiętrzeń jest zły stan koryta w ujściowym odcinku Bugu spowodowany procesami sedymentacyjnymi, trwającymi od początku eksploatacji zbiornika. Zjawisko to dotyczy całego odcinka ujściowego rzeki Bug (od km 0+000 do km 17+000), który jest jednocześnie odcinkiem cofkowym Jeziora Zegrzyńskiego. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki do km 2+000. Rzędna dna przekopu 75 m npm. Kubatura prac pogłębiarskich wyniesie około 470 000 m3. Bagrowanie osadów powinno być wykonane za pomocą pogłębiarki ze spulchniaczem. Urobek będzie transportowany w miejsce składowania (wzdłuż zapór bocznych) pływającymi refulerami a następnie w miarę potrzeby przedłużonymi rurociągami lądowymi. Nie przewiduje się specjalnych robót związanych z ukształtowaniem rzędnej odkładów, poza zachowaniem regularnej linii odwodnej krawędzi odkładów wzdłuż zapór bocznych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Przedmiot zamówień uzupełniających zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przewiduje się, że wartość ewentualnych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowegoII.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

 

Oj będzie się działo! No i zdjęcia będą ciekawe!

PS. Proszę o informację o tym, że już kopią. 

21:51, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (3) »
niedziela, 01 marca 2015

 

 

W wieku 101 lat zmarł Henryk Musiałowicz, malarz i twórca kompozycji przestrzennych. Pogrzeb artysty odbędzie się w poniedziałek w Wilanowie.

PAP 26.02.2015