Archiwum
stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Kategorie: Wszystkie | FOTO | Miasto | Przyroda | Różności
RSS
wtorek, 31 marca 2009

Mamy silnych młodzieńców w naszym mieście. Wyrwać z fundamentu i przenieść taką betonową ławeczkę na odległość okolo 100 m - to trzeba mieć krzepę.

Tylko jak to się dzieje, że takie - pewnie nocne - eskapady mogą dewastować miasto. Założę się, że wrzasku było przy tym wiele. I nikt z mieszkających w pobliżu nie zareagował? Nawet dyżurującym strażakom to nie przeszkadzało? A może policja miała zbyt daleko?

Dobrze przynajmniej, że szkoda jest naprawiana. Szkoda, że nie robią tego sprawcy!

DSC_0103

.

DSC_0101

.

DSC_0099

20:38, wieslawcz , Miasto
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 30 marca 2009

Wczoraj o 6 rano w Wyszkowie: stan wody - 418 cm a stan alarmowy określono na poziomie 450 cm.

Dzisiaj Bug wyglądał tak. Poziom wody wyraźnie się obniżył.

Kilka zdjęć pochodzi z Liwca w Świniotopii.

 

Kamieńczyk

DSC_0064

.

DSC_0065

.

DSC_0066

.

DSC_0067

.

DSC_0068

 

Bliżej Wyszkowa. Most na obwodnicy.

DSC_0074

.

DSC_0077

.

DSC_0082

.

Rejon kopalni żwiru.

DSC_0093

.

W Wyszkowie.

DSC_0098

.

DSC_0105

.

W Świniotopii.

DSC_0041

.

DSC_0047

.

DSC_0051

.

DSC_0052

piątek, 27 marca 2009

Dzisiaj "na Fideście" znalazłem trochę zielonych roślinek. Pewnie, za chwilę zrobi się cieplej, i na tych mokrych łąkach i w lasach zrobi się naprawdę radośnie.

Bobry też niecierpliwie czekają na świeże pędy. Dzisiaj to przewracają brzozy by najeść się ich delikatną korą.

DSC_0030

.

DSC_0033

.

DSC_0036

.

DSC_0011

.

DSC_0017

.

DSC_0018

.

DSC_0019

.

DSC_0020

.

DSC_0021

.

DSC_0022

.

DSC_0023

.

DSC_0024

.

DSC_0025

 

 

DSC_0028

wtorek, 24 marca 2009

To już koniec ... , tej budowli,

DSC_0274proba

.

... i tej maszyny.

DSC_0323proba

14:49, wieslawcz , FOTO
Link Komentarze (3) »

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał taką decyzję w znanej sprawie kopania piasku na obszarze Natura 2000, na Wydmach Lucynowsko - Mostowieckich.

 

 

Warszawa, dnia 5 marca 2009 r.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Warszawie

RDOŚ-14-WPN-6633-84/09/ma

DECYZJA

na podstrawie art. 37 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w związku z art.59 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199, poz 1227) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


po rozpatrzeniu

wniosku Ligi Ochrony Przyrody, Zarząd oddziału Wyszkowskiego, z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz zebranego materiału dowodowego


postanawiam

nakazać natychmiastowe wstrzymanie wydobywania kruszywa naturalnego (piasku) z terenu działki nr ew. 1273 położonej w miejscowości Lucynów, gmina Wyszków, oraz podjęcie w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. następujących czynności:


 1. należy wybrać i wywieźć w całości nawieziony z zewnątrz materiał (pochodzący spoza obszaru Natura 2000), w tym w szczególności płyty oraz piasek zmieszany z cementem,

 2. przedmiotowy teren należy przebadać na obecność płynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych; a w razie ich zidentyfikowania, dokonać ich neutralizacji przy udziale specjalistycznej firmy i pod nadzorem geobotanika,

 3. wyrobiska (doły) powstałe w wyniku wybrania piasku oraz ubytki powstałe w wyniku wytyczenia drogi dojazdowej należy zasypać i wyrównać do rzędnych terenu otaczającego,

 4. powstałe wyrobiska (doly) należy uzupełnić takim samym piaskiem, jak wybrany w trakcie eksploatacji,

 5. podczas wypełniania wyrobisk (dołów) należy zachować kolejność ułożenia warst piasku w taki sposób, aby warstwa z roślinnością zieloną znajdowała się na wierzchu,

 6. czas trwania prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego terenu należy ograniczyć do niezbędnego minimum,

 7. do czasu zregenerowania się zniszczonych siedlisk i roślin należy zagrodzić przy użyciu drewnianych żerdzi wjazd na zniszczony teren,

 8. należy zabezpieczyć okoliczne drzewa tak, aby prowadzenie prac nie spowodowało ich uszkodzeń,

 9. prace powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym (specjalista botanik),

 10. o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego należy powiadomić pisemnie Regionalnego Konserwatora Przyrody w Warszawie, celem umożliwienia skontrolowania prawidłowości przeprowadzonej rekultywacji.


Dalej podano uzasadnienie, pismo kończy się:


Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za moim pośrednictwem (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.


Pieczęć okrągła: Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Warszawie                                         

                                                                                           z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

                                                                                                   OCHRONY ŚRODOWISKA

                                                                                                         Beata Zajączkowska

                                                                                                 Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymują:

 1. Państwo Eugeniusz i Hanna Kurpiewscy

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków

 2. Burmistrz Miasta i Gminy Wyszków, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków

 3. Wójt Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

 4. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału Wyszkowskiego, Aleja Gwiazd 25a, 07-230 Zabrodzie


 Wszystkich zainteresowanych sprawą proszę o monitorowanie, na wydmach, stanu prac rekultywacyjnych.

O stanie spraw można informować na tym blogu, dokonując wpisu w miejscu „Dodaj komentarz", oraz telefonicznie 0-29-7571174, p. Renatę Kmiecik, Prezes Zarządu Oddziału Wyszkowskiego LOP.

 

Podobno p. Kurpiewscy odwołali się od tej decyzji. Jestem ciekaw, jakie to argumenty przemawiają za takim postępowaniem?

sobota, 21 marca 2009

Pewnie już się nie uda zobaczyć odpoczywających w swej wiosennej wędrówce ptaków. Zbyt późno, bo ich podróże zaczęły się 10 marca, zbyt mokro bo poziom wody w rzece podniósł się znacznie i zalał miejsca które służyły ptakom do odpoczynku, bo dopiero dzisiaj było trochę słońca, by taki, jak ja, "znawca ptaków" miał ochotę je zobaczyć.

 Ale „wyprawa" się udała. Takie słońce, taka woda, takie widoki trwają krótko.

DSC_0277

.

DSC_0278

.

DSC_0281

.

DSC_0282

.

DSC_0285

.

DSC_0289

.

DSC_0291

.

DSC_0294

.

DSC_0304

.

DSC_0311

.

DSC_0312

.

DSC_0316

.

DSC_0319

.

DSC_0321

12:04, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (4) »
piątek, 20 marca 2009

Czajki już są, na Pulwach, od prawie 10 dni. I to ile! Na łąkach przy drodze od Porządzia do osady Grądy Polewne, aż gęsto od czajek. Nie wiem, czy to tak każdego roku, ale widać, że ptaki mają co jeść. Obserwując je z samochodu, widać jak wypatrzywszy coś w trawie, gwałtownie to coś atakują.

A jak pieknie wyglądają klucze lecących ptaków! 

Na Pulwy!

DSC_0235

.

DSC_0230

.

DSC_0227

.

DSC_0251

.

DSC_0264

.

DSC_0243

czwartek, 19 marca 2009

„Grzebiąc" w internecie trafiłem na stronę Cyfrowej Biblioteki Narodowej www.polona.pl

Znalazłem tam gazetkę „Z nad Narwi i z nad Bugu czyli co się u nas dzieje? : wydawnictwo humorystyczno-satyryczne z poważnym działem informacyjnym" : Dnia 25 Lipca 1906 roku

Oto przepisany tekst o Wyszkowie. Dobrze się czyta.

A co się zmieniło od tamtych czasów?

WYSZKÓW

Starożytną tę osadę, dokumenty z r. 1203 już wymieniają jako własność biskupów Płockich, którzy posiadali tu swój dworzec i często w nim przemieszkiwali. W roku 1502 za staraniem biskupa Wincentego Przerębskiego osada otrzymała przywilej miejski i prawo chełmińskie. Zygmunt I pozwolił zbudować most na Bugu, a Zygmunt III w r. 1599 ustanowił cechy rzemieślnicze. Biskup Karol Ferdynand zbudował tu dla siebie wspaniały pałac, w którym przemieszkiwał do śmierci. Napad szwedów w 1655, a następnie zaraza morowa zniszczyła miasto.

W ostatnim dziesiątku lat Wyszków, dzięki przeprowadzeniu linji kolejowej - podniósł się nieco, ożywił, zabudował i dziś jest osadą, w której na 5000 mieszkańców 75 % stanowią żydzi. Posiada szkołę początkową, urząd gminny, pocztę, telegraf, stację kolei, lekarza i aptekę, własność p. D. Wastkowskiego.

Nieliczna garstka tutejszej inteligencji przed laty kilku założyła straż ogniową i wybudowała dom z salą balową i teatralną na piętrze, a z pomieszczeniem dla taboru i rekwizytów na dole. Prezes: Dr. T.Stępnicki. Naczelnik (inicjator) D.Wastkowski.

Z godniejszych uwagi zakładów przemysłowych - browar K.Szymońskiego, założony przez ś.p. Pawła, ojca obecnego właściciela. Produkcja roczna 75000 wiader. Zbyt w powiatach: Pułtuskim, Radzymińskim i Ostrowskim.

W potężnym klinie pomiędzy Wyszkowem, Serockiem, a Pułtuskiem nie brak pięknych i racjonalnie gospodarowanych majątków ziemskich. W pośród nich na pierwszem miejscu postawić bezwarunkowo należy Zatory, własność p.p.Leonji i Józefa Iżyckich, znanych w szerokich kołach towarzyskich kraju i Warszawy. Nabywszy Zatory przed laty kilkunastu, obecni ich właściciele pracą i umiejętnie stosowanym nakładem doprowadzili Zatory do stanu wysokiej kultury; piękne lasy, hodowla bydla i koni, eksploatacja torfu gospodarstwo rybne, wzorowa mleczarnia, zawodowa owczarnia, parowe młyny i gorzelnia - stanowią majątek ten jako wzór większej własności przemysłowo - rolniczej.

Liczba ogólna pracujących: urzędników administracji, oficjalistów, służby i najemników stałych dosięga poważnej cyfry kilkuset. Niektórzy pracują tu od dzieci, wielu od lat kilkunastu, a nie brak i tak zwanych z „drugim powrotem".

Zatory znajdują się w odległości 20 wjorst od Wyszkowa, 14 od Serocka, a 10 od Pułtuska.

Wyszków łączy ze stolicą kraju, Warszawą, odnoga kolei Petersburskiej, biegnąc, od Tłuszcza do Czerwonego Boru. Wyjechawszy z Pragi Petersburskiej o godz. 5.23 po poł., stajemy o 7-ej w Wyszkowie. Ztąd zaś do Warszawy wyrusza pociąg o wpół do siódmej rano i przybywa do celu podróży o godz. 9.05. Jadącym śmiało polecić możemy bufet stacyjny w Wyszkowie, posiadający doskonałą herbatę, wyborowe wędliny własnego wyrobu, smaczne zakąski, różne gatunki trunków, a to wszystko po zupełnie przystępnych cenach.

Komunikację między Wyszkowem a Pułtuskiem utrzymują karetki pocztowe.

 

Jako wydawca „Z nad Narwi i znad Bugu" składam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy wyjaśnieniami swemi dopomogli mi do zebrania danych i informacyj do niniejszego wydawnictwa.

W. Karśnicki

 

 

niedziela, 15 marca 2009

Dziś do południa było dobre słońce do fotografowania. Stąd wycieczka nad Bug, potem na "telefoniczne wezwanie" na krokusy. W tym samym miejscu znowu zakwitły. A gospodarze tak się niepokoili, czy krety nie zdemolowały tych wspaniałych kwiatów. Tym razem się udało, choć jak wiadomo, krety są nieusuwalne.

Dla lubiących statystyki, informuję, że  ubiegłym roku  krokusy fotografowałem 12 marca.

 DSC_0191

.

DSC_0197

.

DSC_0198

.

 DSC_0223

.

DSC_0225

.

DSC_0192

.

DSC_0193

.

DSC_0195

.

DSC_0199

.

DSC_0200

.

DSC_0202

.

DSC_0207

.

DSC_0220

.

DSC_0222

15:44, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (1) »

Najwyższy czas sprawdzić czy na nadbużańskie łąki przyleciały już czajki. Dziś jeszcze nie, ale każdego dnia można się ich spodziewać. Po łąkach biegają zające a i drobne ptaki już nieźle dokazują.

Nad wodą można zobaczyć „jadalnię" bobrów. Staranie objedzone z kory cieniutkie witki. Prawdą jest, że bobry biorą się za dorodne drzewa jak zabraknie im cienkich, drobnych gałązek.

DSC_0121a

.

DSC_0126

.

DSC_0127

.

DSC_0128

.

DSC_0129

.

DSC_0130

.

DSC_0131

.

DSC_0133

.

DSC_0144

.

DSC_0146

.

DSC_0148

.

DSC_0155

.

DSC_0168

.

DSC_0170

13:15, wieslawcz , Przyroda
Link Komentarze (1) »
piątek, 13 marca 2009

Jeszcze kilka dni temu można było tak łowić ryby na rzekach Mazowsza. Tak, na żółto, kwitły wiosenne kwiaty w miejscu gdzie dziś mamy obwodnicę. W tym miejscu wiosenne tańce wyprawiały bekasy.

Ciekawe, czy choć część przyrody odrodzi się w pobliżu obwodnicy?

_7A_0151

 

 

_9A_0190

.

19A_0200

.

21A_0202

.

27A_0208

.

26A_0207

Ostatnio zapanował duży ruch pod tym tekstem „Gdzie podziały się zabytki Wyszkowa", zamieszczonym tu w czerwcu 2007. To pewnie za przyczyną wpisu Vincenta przywołującego pewne stare zdjęcie Wyszkowa.

Zapraszam do dyskusji wszystkich, którzy mogą przypomnieć nam stary Wyszków.


Poniżej przesłane, przez p. Mirka Powierzę, jedno ze starych zdjęć.

PANORAM1-1" alt="" />

09:16, wieslawcz , Miasto
Link Komentarze (4) »
 
1 , 2