stat4u
Miasto Wyszków i okolice, przyroda, fotografie, różności.
Blog > Komentarze do wpisu

Stawy rybne w Fideście.

 Tej treści list trafił do Starosty w poniedziałek.

 

Starosta Powiatu Wyszkowskiego

Bogdan Pągowski

 

W dniu 18.10.2007 złożono adresowany do Pana wniosek o treści: „Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego w m. Fidest gm. Wyszków." Znak sprawy OŚ-6224/2/07.

W lecie, w rejonie wsi Fidest słychać było o jakiejś inwestycji. Mieszkańcy już wtedy „kalkulowali" ceny sprzedaży za swoje działki. Jakieś ekipy prowadziły wiercenia badawcze gruntów na tym terenie.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego podano mi trochę danych o tym przedsięwzięciu. . Mają tam być stawy rybne. Okazuje się, że na powierzchni ok. 8 ha ma powstać staw o głębokości ok. 3m. Staw nie będzie posiadał urządzeń spiętrzających poziom wody, będzie miał zagospodarowane brzegi, przystań i prowadzona tam będzie „ekstensywna hodowla ryb".

Zdziwiło mnie, że inwestycja ta ma być zrealizowana na podstawie tylko udzielonego pozwolenia wodnoprawnego. Nie przewiduje się wykonania raportu oddziaływania na środowisko bowiem - podobno, jak poinformowano mnie WOŚiR - istniejące przepisy nie wymagają takiego opracowania.

Planowane przedsięwzięcie wydało mi się zbyt wielkie by nie przeanalizować jego wpływu na otaczające środowisko. Kopanie na powierzchni 8ha „dołu" na 3m., w pobliżu podmokłego lasu, nie pozostanie bez wpływu na to środowisko. Należy obawiać się, że w ten dół spłynie woda właśnie z lasów Fidest. Obserwując płynący tamtędy strumień a raczej rów melioracyjny widać, że zbyt wielkiej ilości wody w nim nie ma.

Dlaczego więc nie zdecydowano o wykonaniu dla tej inwestycji raportu oddziaływania na środowisko? Przecież wymaga tego obowiązujące prawo.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ..., $5 brzmi: "Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w $3, do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko są:

.

.

2)usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

.

Teren na którym powstaje inwestycja to właśnie obszary wodno - błotne.

Innym elementem zobowiązującym do sporządzenia raportu jest wymóg z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody Art. 33. 3. Brzmi on: Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Informuję, że teren inwestycji bezpośrednio graniczy z obszarem PLB140001 Dolina Dolnego Bugu, obszar specjalnej ochrony ptaków. Obniżenie terenu o 3 m na powierzchni 8ha na pewno wpłynie na sąsiedni teren Natura 2000.

 Jest to więc drugi powód dla którego powinien być wykonany raport o oddziaływaniu na środowisko.

 W rozmowach ze specjalistami zawodowo i społecznie zajmującymi się ochroną przyrody zorientowałem się, że inwestycja ta „owiana" jest tajemnicą.

W wyszkowskiej gminie - w lecie - nikt o niej nic nie wiedział, a przecież rzecz dzieje się na terenie gminy. Czy mający w gminie powstać ogromny 8 ha staw może powstać bez wiedzy i wpływu urzędników i radnych? W nadleśnictwie gospodarującym na tym terenie zdziwienie wywołała informacja o takiej inwestycji.

Wszystkie okoliczności każą postawić pytanie. Czy na pewno planowana budowa stawu rybnego będzie stawem dla hodowli ryb?

 A tak przy okazji? Gdzie wykonawca „wywali" 240 000 m. sześciennych wybranej ziemi? Czy poczynił już z kimś takie uzgodnienia?

 

 Z poważaniem

Wiesław Czapski

 

Wieś Fidest

.

Fidestka

.

 

Wiosenna zieleń w Fideście

.

Wiosenna zieleń w Fidweście 1

.

Wiosna

.

bobry

.

Żaba moczarowa

.

Żuraw

.

Mokry las

.

Pień

.

Śródleśna łąka

.

"Fidestka"

 

piątek, 11 stycznia 2008, wieslawcz

Polecane wpisy

  • Remont w parku

    Sypnęło z drzew kolorowymi liśćmi. Ciekawie to wygląda. W parku trwa duży remont drzew. Specjaliści od zieleni miejskiej obcinają, wycinają, przecinają. Będzie

  • Brązowe wrzosy

    Tak ładne, że aż kicz! Kiedyś spacerowałem z Ludwikiem Maciągiem po tych wrzosach. Dłuższy czas milczy, rozgląda się z obojętną, z pozoru, miną. Pytam, czy malo

  • Zaczyna się kolorowa jesień

    Nie na grzyby a na ciekawe kolorowe leśne widoki. Zabrać ze sobą cyfrówki a nie koszyki. Dla uważnych obserwatorów wiele przemyśleń o odnawialnych źródłach ener

Komentarze
Gość: Jurek Sitek, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/01/11 23:47:45
Panie Wiesławie robi pan duuuuuużą robotę! Nie wiem kto by sie upomniał o takie sprawy gdzyby nie pan!!! Popieram
-
2008/01/14 16:45:05
Piękne zdjęcia! Może warto tego bloga zgłosić na jakiś konkurs?

Teraz do 17.01.2007 są zgłoszenia na Blogera Roku 2007 www.wiadomosci24.pl/blog_konkurs

Pozdrawiam:)
-
Gość: gbur, *.cdma.centertel.pl
2011/02/04 10:59:10
panie wiesławie - dowiedz się pan jak się buduje stawy rybne - nie kopie sie dziury tyko sypie groblę i wpuszcza wodę. raczej widzę przemawiającą przez pana zawiść że ktoś coś chce zrobić a nie troskę o środowisko...
-
2011/02/04 15:34:31
gburze!
Przeczytaj com napisał do starosty. W Wydz.Ochrony Środowiska w powiecie poinformowano mnie,że nie będzie urządzeń spiętrzających wodę.
No to jak wybudujesz pan taki staw?